Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaBiolodzy on-line - sieć nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych
Kierownik szkoleniaElżbieta Zalewska
Adres e-mail
Termin01 września 2022 - 15 czerwca 2023
Harmonogram

Jan 9, 2022-Jun 15, 2023, godz. 5:59 AM-8:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc0/15
Liczba godzin28 godzin dydaktycznych
Cele1. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych w zakresie realizacji podstawy programowej z biologii w szkole ponadpodstawowej.
2. Analiza i upowszechnianie dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji podstawy programowej biologii w szkole ponadpodstawowej.
3. Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów zewnętrznych.
4. Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.
6. Pogłębianie wiedzy dydaktycznej dotyczącej realizacji podstawy programowej biologii w szkole ponadpodstawowej z wykorzystaniem ośrodków edukacji terenowej, ogrodów zoologiczny i botanicznych.
7. Wzajemne wspieranie się uczestników sieci.
AdresaciNauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Warunki zaliczeniaObecność minimum 80% spotkań, aktywny udział w dyskusjach on-line