Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaBiolodzy on-line - sieć nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych
Kierownik szkoleniaElżbieta Zalewska
Adres e-mail
Termin12 października 2021 - 03 czerwca 2022
Harmonogram

Dec 10, 2021-Mar 6, 2022, godz. 4:30 PM-7:00 PM

Miejsceon-line Ms TEAMS
Liczba miejsc0/15
Liczba godzin12 godzin dydaktycznych
Cele1. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych w zakresie realizacji podstawy programowej biologii w szkole ponadpodstawowej.
2. Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji podstawy programowej biologii w szkole ponadpodstawowej.
3. Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów zewnętrznych.
4. Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.
6. Pogłębianie wiedzy dydaktycznej dotyczącej realizacji podstawy programowej biologii w szkole ponadpodstawowej.
7. Wzajemne wspieranie się uczestników sieci.
AdresaciNauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Dodatkowe informacje11.10. - w poniedziałek prześlę uczestnikom link do spotkania w MS Teams podczas którego ustalimy program i harmonogram spotkań.
Warunki zaliczeniaaktywny udział w dyskusjach on-line i 80% zaplanowanych przez uczestników sieci spotkań w Ms Teams