Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
WebinariumAwans zawodowy i ocena pracy nauczyciela - zadania dyrektora szkoły/placówki
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin10 września 2021
Harmonogram

Oct 9, 2021, godz. 1:00 PM-3:30 PM

Miejsceon line
Liczba miejsc0/50
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
CeleAktualizacja wiedzy nt. przepisów prawnych dot. awansu i oceny pracy nauczyciela
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach