Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyAutomotywacja uczniów jako antidotum na niesatysfakcjonujące wyniki matur z biologii
Kierownik szkoleniaElżbieta Zalewska
Adres e-mail
Termin24 listopada - 10 grudnia 2020
Harmonogram

Nov 24, 2020 4:30 PM-7:30 PM

Jan 12, 2020 4:30 PM-7:30 PM

Oct 12, 2020 4:30 PM-7:30 PM

Miejsceon line Microsoft Teams
Liczba miejsc4/16
Liczba godzin12 godzin
Cele- poznanie sposobów automotywacji uczniów na lekcjach biologii i nie tylko - prezentowanych przez terapeutkę pedagogiczną
- wykorzystanie automotywacji uczniów w efektywnym uczeniu się i przygotowaniu do matury z biologii,
- analiza wyników matur 2020 z biologii ze wskazówkami do pracy z uczniami poziomu ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego przygotowana przez Urszulę Poziomek - ekspertkę OKE Warszawa w zakresie egzaminu maturalnego z biologii.
Adresacinauczyciele biologii poziomu ponadpodstawowego
Dodatkowe informacjezajęcia będą prowadzone w aplikacji TEAMS. Link do spotkania będzie przesłany dzień przed planowanym terminem pierwszego spotkania.
Warunki zaliczenia80% obecność na zajęciach i aktywny udział w zajęciach