Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyAlternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną.
Kierownik szkoleniaKatarzyna Cichocka-Segiet
Adres e-mail
Termin08 - 09 grudnia 2018
Harmonogram

Aug 12, 2018 10:00 AM-5:00 PM

Sep 12, 2018 10:00 AM-5:00 PM

MiejsceWCIES
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin16 godzin
CeleWprowadzenie do AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej).
Diagnoza kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi/niemówiącego.
AdresaciNauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych/integracyjnych/ogólnodostępnych pracujący z uczniami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi/niemówiącymi.
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaUdział w spotkaniach, wykonywanie prac w toku szkolenia.