Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyAkademia Wychowawcy gr.1 (kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z kl. I-III)
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin12 października 2018 - 12 czerwca 2019
Harmonogram

Dec 10, 2018 11:00 AM-Oct 13, 2018 11:00 AM

Oct 13, 2018 11:00 AM-Oct 14, 2018 2:00 PM

Oct 27, 2018 9:00 AM-3:30 PM

Nov 17, 2018 9:00 AM-3:30 PM

Aug 12, 2018 9:00 AM-3:30 PM

Dec 1, 2019 9:00 AM-3:30 PM

Feb 16, 2019 9:00 AM-3:30 PM

Mar 16, 2019 9:00 AM-3:30 PM

Apr 13, 2019 9:00 AM-3:30 PM

Apr 29, 2019 9:00 AM-3:30 PM

Oct 5, 2019 11:00 AM-7:30 PM

Nov 5, 2019 9:00 AM-4:00 PM

Nov 5, 2019 4:00 PM-Dec 5, 2019 1:30 PM

May 25, 2019 9:00 AM-3:30 PM

Dec 6, 2019 9:30 AM-2:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4; Szkolny Ośrodek Szkoleniowy „Syrenka” w Marózie
Liczba miejsc12/25
Liczba godzin130 godzin
Cele- Rozwój kompetencji wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
- Zintegrowanie środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnych celów i działań wychowawczych w konkretnej placówce.
- Stworzenie elastycznego, reagującego na potrzeby i zmiany, systemu wychowawczego.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z kl. I-III (1 grupa) oraz IV-VIII, klas III gimnazjów (2 i 3 grupa), liceów, techników, szkół branżowych oraz placówek edukacyjnych (4 grupa).
Dodatkowe informacjeModuły I, II, oraz XI, XII, XIII - realizowane wyjazdowo - w Szkolnym Ośrodku Szkoleniowym „Syrenka” w Marózie koło Olsztynka. Osoby uczestniczące mają zagwarantowany transport, noclegi, wyżywienie. Pozostałe moduły będą realizowane w siedzibie WCIES.
Warunki zaliczeniaUdział w przynajmniej 80% zajęć dydaktycznych. Realizacja min. 3–godzinnego szkolenia dla rady pedagogicznej w ramach WDN lub lekcji wychowawczych z uczniami/uczennicami, lub zajęć dla rodziców potwierdzonych przez Dyrektora placówki. Działania szkoleniowe związane z zaliczeniem kursu mogą obejmować również przygotowanie szkoły do udziału w konkursie o przyznanie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka (więcej informacji na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl).