Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyAkademia Wychowawcy (gr. 2- kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych kl. IV-VIII)
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin30 września 2022 - 03 czerwca 2023
Harmonogram

Sep 30, 2022, godz. 12:00 PM-7:00 PM

Jan 10, 2022, godz. 9:00 AM-7:00 PM

Feb 10, 2022, godz. 9:00 AM-2:00 PM

Oct 15, 2022, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Nov 19, 2022, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Mar 12, 2022, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Oct 12, 2022, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Jan 21, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Apr 2, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Dec 3, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Nov 3, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Apr 21, 2023, godz. 12:00 PM-7:00 PM

Apr 22, 2023, godz. 9:00 AM-7:00 PM

Apr 23, 2023, godz. 9:00 AM-2:00 PM

May 13, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Mar 6, 2023, godz. 10:00 AM-2:30 PM

MiejsceOśrodek "Syrenka" w Marózie, WCIES
Liczba miejsc8/20
Liczba godzin126 godzin dydaktycznych
Cele- Rozwój kompetencji wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
- Zintegrowanie środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnych celów i działań wychowawczych w konkretnej placówce.
- Stworzenie elastycznego, reagującego na potrzeby i zmiany, systemu wychowawczego.

Treści modułów:
Wychowawca jako lider zespołu klasowego. Budowanie zespołu klasowego.
Efektywna komunikacja interpersonalna w skutecznym wychowaniu.
Jak uczyć się z konfliktu? Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów.
Jak zrozumieć nastolatka? Jak rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom?
Praca z dzieckiem i klasą w sytuacjach kryzysowych.
Młodzież wobec wyzwań i problemów. Jak motywować niezmotywowanych?
Agresja i przemoc w szkole - świadomość i profilaktyka.
Agresja i przemoc w szkole - metody wczesnej oraz zaawansowanej interwencji.
Agresja elektroniczna – zjawisko i przeciwdziałanie.
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?
Współpraca z rodzicami.
Jak zostać bohaterem? – Projekt Heroicznej Wyobraźni.
Jak budować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu w szkole?
Planowanie działań wychowawczych.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z klas IV-VIII.
Warunki zaliczeniaUdział w przynajmniej 80% zajęć dydaktycznych. Realizacja min. 3–godzinnego szkolenia dla rady pedagogicznej w ramach WDN lub lekcji wychowawczych z uczniami/uczennicami, lub zajęć dla rodziców potwierdzonych przez Dyrektora placówki. Działania szkoleniowe związane z zaliczeniem kursu mogą obejmować również przygotowanie szkoły do udziału w konkursie o przyznanie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka (więcej informacji na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl). Zajęcia w terminach: 30 września-1,2 października 2022 r. oraz 21-23 kwietnia 2023 r. będą realizowane w Marózie. Zapewniamy noclegi, transport i wyżywienie.