Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Konsultacja zbiorowaAkademia Młodego Nauczyciela - konsultacje NVC (Porozumienie Bez Przemocy)
Kierownik szkoleniaBeata Walkiewicz
Adres e-mail
Termin15 stycznia - 10 kwietnia 2019
Harmonogram

Jan 15, 2019 3:00 PM-6:30 PM

Feb 19, 2019 3:00 PM-6:30 PM

Mar 13, 2019 3:00 PM-6:30 PM

Oct 4, 2019 3:00 PM-6:30 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc2/14
Liczba godzin16 godzin
CeleOmawianie zgłaszanych przez uczestników szkolenia przypadków i praca nad rozwiązaniami w nurcie NVC
Doskonalenie umiejętności komunikowania się w nurcie NVC
Wsparcie uczestników konsultacji w realizacji zadań zawodowych.
AdresaciNauczyciele przedszkoli, szkół o stażu pracy 0 - 7 lat, asystenci rodziny, pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych
Dodatkowe informacjeKonsultacje są cyklem 4 spotkań po 4 godz. dyd. Łącznie 16 godzin. Warunkiem udziału w konsultacjach jest uczestnictwo w cyklu spotkań. Konsultacje przeznaczone są dla osób, które ukończyły stopień podstawowy lub zaawansowany Porozumienia bez Przemocy.
Warunki zaliczeniaObecność na minimum 3 z 4 spotkań konsultacyjnych