Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyABC nauczyciela wspomagającego IV- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin09 - 19 grudnia 2021
Harmonogram

Sep 12, 2021, godz. 3:30 PM-7:30 PM

Sep 12, 2021-Dec 19, 2021, godz. 7:30 PM-11:00 PM

Miejsceaplikacja Teams, platforma Moodle
Liczba miejsc0/30
Liczba godzin10 godzin dydaktycznych
Cele1. Przedstawienie zasad dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi..
2. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli wspomagających o krótkim stażu pracy.
3. Pokazanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy w klasie integracyjnej lub realizującej kształcenie włączające.
Adresacinauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym
Warunki zaliczeniaobecność na szkoleniu, wykonanie ćwiczeń na platformie Moodle