Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Warsztat metodycznyABC nauczyciela wspomagającego IV- Dokumentacja pracy nauczyciela wspomagającego.
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin12 - 26 stycznia 2023
Harmonogram

Dec 1, 2023, godz. 3:30 PM-7:00 PM

Dec 1, 2023-Jan 26, 2023, godz. 7:00 PM-11:00 PM

Miejsceaplikacja Teams, platforma edukacyjna Moodle
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin10 godzin dydaktycznych
Cele1. Przedstawienie zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela wspomagającego.
2. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli wspomagających o krótkim stażu pracy.
3. Pokazanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy w klasie integracyjnej lub realizującej kształcenie włączające.
Adresacinauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym
Warunki zaliczeniaobecność na szkoleniu, wykonanie pracy zaliczeniowej na platformie Moodle