Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Warsztat metodycznyABC nauczyciela wspomagającego III - Jak stworzyć i modyfikować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin08 - 20 grudnia 2022
Harmonogram

Aug 12, 2022, godz. 3:30 PM-7:00 PM

Aug 12, 2022-Dec 20, 2022, godz. 7:00 PM-11:00 PM

Miejsceaplikacja Teams, platforma edukacyjna Moodle
Liczba miejsc7/25
Liczba godzin10 godzin dydaktycznych
Cele1. Przedstawienie zasad tworzenia dokumentów organizujących kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zgodnie z zapisami prawa oświatowego.
2. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli wspomagających o krótkim stażu pracy.
3. Pokazanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy w klasie integracyjnej lub realizującej kształcenie włączające.
Adresacinauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym
Warunki zaliczeniaobecność na szkoleniu, wykonanie pracy zaliczeniowej na platformie Moodle