Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Warsztat metodycznyABC nauczyciela wspomagającego II - Akty prawne regulujące organizację kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin26 października 2022
Harmonogram

Oct 26, 2022, godz. 3:00 PM-6:30 PM

Miejsceaplikacja Teams
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Cele1. Zapoznanie z aktami prawa oświatowego dotyczącymi organizacji kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli wspomagających o krótkim stażu pracy.
3. Pokazanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy w klasie integracyjnej lub realizującej kształcenie włączające.
Adresacinauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym
Warunki zaliczeniaobecność na szkoleniu