Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyABC nauczyciela wspomagającego II- Akty prawne regulujące organizację kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin28 października 2021
Harmonogram

Oct 28, 2021, godz. 3:30 PM-7:00 PM

Miejsceaplkacja Teams
Liczba miejsc0/30
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Cele1. Zapoznanie z aktami prawa oświatowego dotyczącymi organizacji kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli wspomagających o krótkim stażu pracy.
3. Pokazanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy w klasie integracyjnej lub realizującej kształcenie włączające.
Adresacinauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym
Dodatkowe informacjelink do spotkania zostanie przesłany 27.10.2021
Warunki zaliczeniaobecność na szkoleniu